พลาสติกคลุมดินA(สีชมพู)1.50x350ม.

พลาสติกคลุมดิน | MULCHING FILM
  • -พลาสติกคลุมดินA(สีชมพู)1.50x350ม.

รหัสสินค้า(Barcode):
ขนาดสินค้า(Size):1.50x350ม.
รายละเอียดสินค้า(Description)
พลาสติกคลุมดินสีเทาเงินความยาว 400 หลา ระยะการใช้งานประมาณ 6 เดือน 1 มัด มี 2 ม้วน

ราคา/ชิ้น
Pirce(Baht.)
น้ำหนัก
Weight(kg.)
ขนาดแพคเกจจิ้ง
Package Size(M)
น้ำหนักแพคเกจจิ้ง
Package Weight(kg.)
หน่วย
Unit
20
42x160x15
40
มัด

ขนส่ง(บาท) (Shipping Cost)
Register
EMS
Kerry
Trasportation
Other