กูซิก้า จี

วัสดุปลูกพืช | PEATMOSS/SUBSTRATE
  • -กูซิก้า จี

รหัสสินค้า(Barcode):
ขนาดสินค้า(Size):
รายละเอียดสินค้า(Description)
สารปรับสภาพวัสดุปลูก/เพาะกล้า ช่วยเร่งการแตกราก และการแตกยอดของต้นกล้า เพิ่มคุณภาพผลผลิต ป้องกันโรคเน่าคอดิน กล้ายุบตายในถาดเพาะ

ราคา/ชิ้น
Pirce(Baht.)
น้ำหนัก
Weight(kg.)
ขนาดแพคเกจจิ้ง
Package Size(M)
น้ำหนักแพคเกจจิ้ง
Package Weight(kg.)
หน่วย
Unit

ขนส่ง(บาท) (Shipping Cost)
Register
EMS
Kerry
Trasportation
Other