Peatmoss Substrate
วัสดุเพาะกล้า พีทมอส GREENTERRA

อุปกรณ์เพาะกล้า | SEEDLING NURSERY
  • Peatmoss Substrate -วัสดุเพาะกล้า พีทมอส GREENTERRA

รหัสสินค้า(Barcode):
ขนาดสินค้า(Size):70 ลิตร
รายละเอียดสินค้า(Description)
วัสดุสำหรับเพาะต้นกล้าทุกชนิด (พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล..อื่นๆ) วัสดุพีทมอสคุณภาพสูง pH 5.5-6.5 ส่วนผสม 50/50

ราคา/ชิ้น
Pirce(Baht.)
น้ำหนัก
Weight(kg.)
ขนาดแพคเกจจิ้ง
Package Size(M)
น้ำหนักแพคเกจจิ้ง
Package Weight(kg.)
หน่วย
Unit
กระสอบ

ขนส่ง(บาท) (Shipping Cost)
Register
EMS
Kerry
Trasportation
Other