เชือกฟางตราสิงค์ 1 แถว (เล็ก)

เชือกสำหรับการเกษตร | ROPE
  • -เชือกฟางตราสิงค์ 1 แถว (เล็ก)

รหัสสินค้า(Barcode):
ขนาดสินค้า(Size):20x20x10
รายละเอียดสินค้า(Description)
มีความเหนียวแน่น ทนนาน ไม่ขาดง่าย เหมาะสำหรับใช้ผูกสินค้าทั่วไปให้มีความปลอดภัยและไม่ร่วงหล่น

ราคา/ชิ้น
Pirce(Baht.)
น้ำหนัก
Weight(kg.)
ขนาดแพคเกจจิ้ง
Package Size(M)
น้ำหนักแพคเกจจิ้ง
Package Weight(kg.)
หน่วย
Unit
41x41x57
7.5
มัด

ขนส่ง(บาท) (Shipping Cost)
Register
EMS
Kerry
Trasportation
Other