สูบมือพ่นยาสแตนเลส 1 (ธนกิจ)

  • -สูบมือพ่นยาสแตนเลส 1 (ธนกิจ)

รหัสสินค้า(Barcode):
ขนาดสินค้า(Size):
รายละเอียดสินค้า(Description)

ราคา/ชิ้น
Pirce(Baht.)
น้ำหนัก
Weight(kg.)
ขนาดแพคเกจจิ้ง
Package Size(M)
น้ำหนักแพคเกจจิ้ง
Package Weight(kg.)
หน่วย
Unit
11x80x80
4

ขนส่ง(บาท) (Shipping Cost)
Register
EMS
Kerry
Trasportation
Other