วัสดุเพาะกล้า พีทมอส ( Terracult ) 50/50


วัสดุเพาะกล้า พีทมอส ( Terracult ) 50/50
"วัสดุเพาะกล้า” จากแหล่งที่ดีที่สุด ต้นกล้าแข็งแรง เขียว แกร่ง

- เหมาะสำหรับต้นกล้าทุกชนิด
- ปราศจากโรคพืช และวัชพืช
- ช่วยให้กล้ามีระบบรากแข็งแรง  
- มีธาตุอาหาร NPK ที่ต้นกล้าต้องการ
- เนื้อดินละเอียด มีค่าpH เป็นกลาง
- ระบายอากาศและอุ้มน้ำได้ดี