วัสดุเพาะกล้า พีทมอส ( Terracult ) 80/20


วัสดุเพาะกล้า พีทมอส ( Terracult ) 80/20
"วัสดุเพาะกล้า” จากแหล่งที่ดีที่สุด ต้นกล้าแข็งแรง เขียว แกร่ง

- เหมาะสำหรับต้นกล้าทุกชนิด
- ปราศจากโรคพืช และวัชพืช
- ช่วยให้กล้ามีระบบรากแข็งแรง  
- เพิ่มธาตุอาหาร NPK มากขึ้นเป็นพิเศษ
- เนื้อดินละเอียด มีค่าpH เป็นกลาง
- ระบายอากาศและอุ้มน้ำได้ดี