วัสดุปลูก เสริมการเพาะกล้า


วัสดุปลูก เสริมการเพาะกล้า
(สูตรสำหรับต้นกล้าพืชผัก )  

- ใช้สำหรับผสมกับวัสดุเพาะกล้า 
- ช่วยประหยัดวัสดุเพาะกล้า
- ช่วยเร่งการแตกราก/เร่งยอด
- ช่วยให้ต้นกล้าแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศ ร้อนจัด / หนาวจัด
- ช่วยให้ต้นกล้าแข็งแรง ทนต่อการขนส่ง
- ช่วยเรื่องการอุ้มน้ำ

* กระสอบ  ผสม  พีทมอส 5 กระสอบ