ระบบน้ำคุณภาพดี


ระบบน้ำพุ่ง

1.เทปน้ำพุ่งพญานาค ขนาดท่อ 40 มิลลิเมตร

แรงดันน้ำ 1 บาร์ ระยะพุ่ง 10 เซนติเมตร พุ่งซ้าย และขวา ได้ไกลถึง 100 เซนติเมตร


2.เทปน้ำพุ่งเอิร์นนี่ ขนาด 40 มิลลิเมตร

แรงดันน้ำ 1 บาร์ ระยะพุ่ง 10 เซนติเมตร พุ่งซ้ายและขวา ไกลถึง 100 เซนติเมตร

 

3.เทปน้ำพุ่งเอิร์นนี่ ขนาด 50 มิลลิเมตร ( พิเศษ 1 ระยะพุ่ง จะมีรูพุ่ง ถึง 5 รู )

แรงดันน้ำ 1.2 บาร์ ระยะพุ่ง 10 เซนติเมตร และพิเศษ คือ ใน 1 ระยะพุ่ง จะมีรูพุ่ง ถึง 5 รู และพุ่งซ้ายขวาไกลถึง 100 เซนติเมตร


ระบบน้ำหยด

1.เทปน้ำหยดเอิร์นนี่ สายกลม 

ขนาด 16 มิลลิเมตร ระยะหยด 10 เซนติเมตร ยาว 1000 เมตร


2.เทปน้ำหยดเอิร์นนี่ สายกลม 

ขนาด 16 มิลลิเมตร ระยะหยด 20 เซนติเมตร ยาว 1000 เมตร


3.เทปน้ำหยดเอิร์นนี่ สายกลม 

ขนาด 16 มิลลิเมตร ระยะหยด 30 เซนติเมตร ยาว 1000 เมตร


4.เทปน้ำหยดแพนด้า สายกลม 

ขนาด 16 มิลลิเมตร ระยะหยด 10 เซนติเมตร ยาว 1000 เมตร


5.เทปน้ำหยดRhino สายกลม 

ขนาด 16 มิลลิเมตร ระยะหยด 20 เซนติเมตร ยาว 1000 เมตร


6.เทปน้ำหยดต้นไม้ สายแบน 

ขนาด 16 มิลลิเมตร ระยะหยด 10 เซนติเมตร ยาว 500 เมตร


7.เทปน้ำหยดคนขายผัก สายแบน 

ขนาด 16 มิลลิเมตร ระยะหยด 10 เซนติเมตร ยาว 500 เมตร ตัวนี้พิเศษกวาตัวอื่น คือ ในหนึ่งระยะหยดจะ มี 4 รู สำหรับให้น้ำหยด ซึ่งโดยปกติทั่วไปในระยะหยดของเทปน้ำหยดสายแบบจะมีรูให้น้ำหยดเพียง 3 รู โดยประโยชน์ของการที่ต้องมี 4 รูคือเพื่อป้องกันการอุตตัน