อุปกรณ์โรงเรือน


ตาข่ายคลุมโรงเรือน
ขนาดที่จัดจำหน่าย 
- 16 ตา กว้าง 3 x ยาว 50 เมตร
- 20 ตา กว้าง 3 x ยาว 50 เมตร
- 32 ตา กว้าง 3 x ยาว 50 เมตร
- 40 ตา กว้าง 3 x ยาว 50 เมตร

พลาสติกคลุมโรงเรือน
ความหนาที่มีจัดจำหน่าย
- หนา 200 ไมครอน 
- หนา 150 ไมครอน
กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร 

สายรัดโรงเรือน
- 1 ม้วน ยาว 300 เมตร

รางเหล็ก + สปริง
- รางเหล็ก ยาว 4 เมตร/เส้น
- สปริง ยาว 2 เมตร/เส้น

เทปซ่อมโรงเรือน
- ขนาดจัดจำหน่าย กว้าง 80 มิลเมตร ยาว 10 เมตร

คลิปล็อค
- ขนาด 4 หุน
- ขนาด 6 หุน
- ขนาด 1 นิ้ว