ตาข่าย/เน็ท คุณภาพดี ตรา 108 และคนขายผัก


เน็ท 108 เทคโนฟาร์ม
สามารถรับน้ำหนัก
- บวบทุกชนิด
- มะระขี้นก/มะระจีน
- ดอกสลิด/ดอกขจร

ตาข่ายขนาด 14 ตา ตราคนขายผัก
สามารถรับน้ำหนัก
- บวบ
- แตงร้าน
- แตงกวา
- มะระ
- ถั่วฝักยาว

ตาข่ายขนาด 10 ตา
สามารถรับน้ำหนัก
- บวบ
- แตงร้าน
- แตงกวา
- มะระ
- ถั่วฝักยาว

ตาข่ายขนาด 14 ตา
สามารถรับน้ำหนัก
- บวบ
- แตงร้าน
- แตงกวา
- มะระ
- ถั่วฝักยาว

ตาข่ายขนาด 16 ตา
สามารถรับน้ำหนัก
- บวบ
- แตงร้าน
- แตงกวา
- มะระ
- ถั่วฝักยาว

ตาข่ายขนาด 20 ตา
สามารถรับน้ำหนัก
- บวบ
- แตงร้าน
- แตงกวา
- มะระ
- ถั่วฝักยาว